Συνδυασμοί – Ειδικές Κατασκευές Ρολών

Συνδυασμοί-Ειδικές Κατασκευές Ρολών

Σε ειδικές περιπτώσεις μπορούμε να κάνουμε συνδυασμούς και ειδικές κατασκευές ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες.

Δηλαδή, ρολά κλειστού τύπου σε συνδυασμό με διάτρητα – με τζαμάκια ή δικτυωτά.

Έτσι επιτυγχάνουμε φωτισμό ή εξαερισμό του χώρου σε συνδυασμό με την μέγιστη ασφάλεια.

Σε κάθε περίπτωση μπορούμε δίπλα να κατασκευάσουμε ανθρωποθυρίδα για την αποφυγή χρήσης του ρολού.