Ρολά Βιομηχανικά

Ρολά Βιομηχανικά

Τα βιομηχανικά ρολά είναι ειδικά για περιπτώσεις που οι διαστάσεις τους ξεπερνούν τα 20m2 και έχουν συχνή χρήση λειτουργίας.

Τα βιομηχανικά ρολά λειτουργούν σε οδηγούς 6×10 με βιομηχανικό λάστιχο. Το μοτέρ μετάδοσης της κίνησης είναι πλάγιου τύπου τριφασικό και λειτουργεί με τηλεχειριστήριο ή μπουτόν.

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος η λειτουργία γίνεται με αλυσίδα ή μανιβέλα.

Διαθέσιμα σε μεγάλη γκάμα χρωμάτων.