Πυράντοχες πόρτες

Πυράντοχες πόρτες

Είναι κατασκευασμένες από γαλβανισμένο ατσάλι με πάχος φύλλου 5cm. Σε κάθε φύλλο έχει δύο μεντεσέδες ο ένας εκ των οποίων είναι με ελατήριο για αυτόματο κλείσιμο.

Σταματούν την εξάπλωση της φωτιάς και χωρίζονται σε δύο κατηγορίες REI. REI 60 λεπτών και REI 120 λεπτών. Κατασκευάζονται σε μονόφυλλες – δίφυλλες ανοιγόμενες και συρόμενες.

Όλες οι πυράντοχες πόρτες συνοδεύονται απαραίτητα από πιστοποιητικά εγκεκριμένων ινστιτούτων (DIN – UNI) και τον ΕΛΟΤ.