Μπάρες ελέγχου κυκλοφορίας (parking)

Μπάρες ελέγχου κυκλοφορίας (parking)

Διαθέτουμε αυτόματες μπάρες ελέγχου κυκλοφορίας με μήκος κονταριού μέχρι 5m.

Η ταχύτητα ανοιγοκλεισίματος της μπάρας ελέγχεται και μπορεί να αυξηθεί.

Κατάλληλη λύση για parking ή εισόδους εταιριών.