Αυλόπορτες συρόμενες ή ανοιγόμενες

Αυλόπορτες συρόμενες ή ανοιγόμενες

Αυλόπορτες συρόμενες (μοτέρ – αυτοματισμοί)

Μοτέρ συρόμενης αυλόπορτας

Κατατάσσονται σε 4 κατηγορίες σύμφωνα με το μήκος και το βάρος της πόρτας.

  • Μοτέρ 800 κιλών μέχρι 7m μήκος
  • Μοτέρ 800 κιλών μέχρι 10m μήκος
  • Μοτέρ 1,5 τόνου μέχρι 15m μήκος
  • Μοτέρ 2 τόνων μέχρι 18m μήκος

Σε όλες τις κατηγορίες για λόγους ασφαλείας μπορούμε να ενεργοποιήσουμε φωτοκύτταρα και φάρους ειδοποίησης.

Αυλόπορτες ανοιγόμενες (μοτέρ αυτοματισμού)

Μοτέρ δίφυλλης ανοιγόμενης αυλόπορτας

Κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες σύμφωνα με το μήκος του φύλλου.

Μέχρι 2m φύλλο και από 2m και μεγαλύτερο φύλλο.

Τα ίδια χαρακτηριστικά ισχύουν και στη μονόφυλλη ανοιγμένη αυλόπορτα.

Και στις δύο περιπτώσεις για λόγους ασφαλείας μπορούμε να ενεργοποιήσουμε φωτοκύτταρα και φάρους ειδοποίησης.